En logo som ble laget for central park for å forbedre image og fungere som en video intro.