Kubrix laget Farmasøytisk Institutt sin rekrutteringsfilm. Vi var veldig fornøyde med jobben de utførte. Det var lett å kommunisere med dem, de var flinke til å ta kontakt når det var nødvendig og hjalp oss gjennom hele prosessen med produksjon av filmen. Det ble filmet over to dager og alt ble utført på beste måte. De var profesjonelle på hva som ville fungere og hva som ikke ville bli så bra. Klippingen av filmen ble ekstremt bra og musikken som ble valgt var perfekt til filmen. VI er svært godt fornøyd med den endelige filmen og kan anbefale Kubrix til lignende oppdrag.

 

Marianne Hiorth
Leder av profileringsutvalget ved Farmasøytisk Institutt