En logo som ble laget for Central park for å forbedre image og fungere som en video-intro.