Logoanimasjon som ble laget til en videoproduksjon for coach Mona Hartmann.