Logoanimasjon som ble laget i forbindelse med en serie av studiefilmer og nettreklamer for Østfold fagskole