Logoanimasjon som ble laget som promotering for Active Education på Studenttorget og på nett.

En animasjonsvideo ble laget i etterkant.