Forskjellige typer portrettbildetyper fra Norge og USA