Vi har produsert film og bilder for Oslo Tennisarena. Materialet ble produsert for å markedsføre Oslo Tennisarena sin hall og tilhørende fasiliteter på Hasle i Oslo. Materialet har blitt brukt i nyhetsbrev, på nett og sosiale medier.