Vi lagde en rekrutteringsfilm for GK. Filmen synliggjør hverdagshelter ute i felten.