Type film: Reklamefilm
Budsjettklasse: Middels
Produsent, regi og klipp: Bo Slettjord
Animasjon: Joachim Fure Noer

 

Gjennom 2018 laget Kubrix fire temafilmer for FOKUS.
FOKUS  jobber for å å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i sju land i Afrika, Latin-Amerika og Asia, samt gjennom politisk påvirkningsarbeid. FOKUS er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

 

FOKUS Økonomi


FOKUS Kropp

 

FOKUS Vold