Type film: Informasjonsfilm

Produsent, regi og klipp: Bo Slettjord
Animasjon: Joachim Fure Noer

 

I 2018 lagde Kubrix fire temafilmer for FOKUS.

FOKUS  jobber for å å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i sju land i Afrika, Latin-Amerika og Asia, samt gjennom politisk påvirkningsarbeid. FOKUS er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

 

FOKUS Økonomi


FOKUS Kropp

 

FOKUS Vold