I Norge er det kanskje vanskelig å forestille seg at det holdes folk mot sin vilje, og at begreper som slaver tilhører land langt unna.
Dessverre er det flere som lever i Norge under tvang fra andre.
Røde Kors Oslo jobber med å belyse dette problemet og disse menneksen i landet vårt.
Dette er en del av kampanjen "Ser vi dem?", og består av 3 videoer av mennesker som forteller om et liv som for mange er utenkelig her i Norge.