Type film: Employer branding
Budsjettklasse: Høy
Produsent og regi: Bo Slettjord
Klipp: Bo Slettjord og Aleksander Bru
Animasjon/Grafikk: Joachim Fure Noer

 

 PGS er et ledende norsk, marint selskap som blant annet jobber med å kartlegge havbunnen.

Selskapet har stort fokus på sikkerhet og vi produserte en film som viser hvordan PGS jobber med å være forberedt for krisesituasjoner.

PGS er et ledende norsk, marint selskap som blant annet jobber med å kartlegge havbunnen.

Selskapet har stort fokus på sikkerhet og vi produserte en film som viser hvordan PGS jobber med å være forberedt for krisesituasjoner.

Kubrix filmet med to team som parallelt dokumenterte en simulert krisesituasjon representert både med hovedkontoret i Oslo, samt den moderne simulatoren i Horten.