En Individuell Plan fungerer på tvers av alle tjenester. Hensikten er å hjelpe brukere og pasienter til å få bedre oppfølging av alle instanser, ved at helsepersonell og annet hjelpeapparat har enkel tilgang til viktig informasjon. Denne filmen beskriver tiltaket og hensikten bak prosjektet