Vi har produsert en lærlingsfilm for Skanska Norge. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Filmen handler om lærlingen Harry og hans arbeidhverdag. Vi får et innblikk i hvordan det er å være lærling i Skanska.