Høsten 2018 var Kubrix med å dekket Oracle Dagen, som er et stort, årlig event på Felix Konferansesenter.

Her dekket vi flere presntasjoner for Oracle og laget to teasere.