Et av de spennende oppdragene vi har fått i Kubrix er å utforme en kampanjefilm rettet mot de negative langtidseffektene av hasjrøyking. Når vi kom på kreative ideer i samarbeid med Utekontakten Oppegård, var det viktig at vi ikke skulle være belærende, eller i overkant negative.

 

Resultatet ble denne filmen.