I samarbeid med Oslo Business Region laget vi et portrett av Monica, som er fra en liten by i Polen, som nå er student ved Blinderen, Oslo. Hun forteller om møtet med den norske kulturen og hvordan hun ser for seg et liv i et nytt land kan være.
Monica tar en master ved UIO.