StartupLab ønsker at norske IT-selskap med ambisjoner kun blir 12-18 måneder hos dem før de slippes løs på verden. Men inkubatoren stiller krav; det er ikke hvem som helst som får plass i Forskningsparken i Oslo.