I forbindelse med lansering av årets tema for Verdensdagen for psykisk helse 2021 lagde vi denne filmen for vår oppdragsgiver gjennom flere år, Verdensdagen for psykisk helse.

Filmen ble også vist på reklamefrie dager på TV, samt distribuert bredt i TV og sosiale medier m.m.

Filmen ble produsert midt under pandemien som bakteppe og tema, og locations var stengte møteplasser.