Jens Qanvik er en kjent salgscoach. I Kubrix Content har vi som oppgave å tydeliggjøre hans tjenester og hans suksesshistorier, slik som Bavaria i Lillestrøm som kan vise til 25% vekst i salget som et resultat av samarbeidet.