Klima- og energiekspert Martin Norman i Greenpeace forklarer hvilken viktig rolle de frivillige og aktivistene spiller i miljøorganisasjonen.