I NyeTillen er de eksperter på å renskrive tekst. Vi har fått muligheten til å ta ansattfotoer for dem.