Fotografering av Thomas Seltzer i forbindelse med hovedportrett og coversak for Campus.

Saken kan leses her