Det jeg ser på som mine styrker, er at jeg er flink til å få folk til å skinne foran kamera, jeg er oppriktig interessert i de jeg skal lage film med, jeg er kreativ og er en effektiv klipper.

Om jeg skal fortelle dette selv, føler jeg at det kan komme ut som selvskryt.

Men om Stein Kvalheim (til venstre i bildet) forteller det, har det en helt annen troverdighet. Ikke skryt av deg selv – l
a kundene dine gjøre det for deg.

 

I dette innlegget vil jeg ta for meg en veldig effektiv metode for å fremheve ekspertisen i ditt selskap. Jeg mener at denne type film passer utmerket for de aller fleste bedrifter, uavhengig om du er entreprenør, mentaltrener, fysioterapeut, et regnskapsbyrå osv. 

 

Det er en rekke filmer presentert i dette caset, og de har alle forskjellige produkter og tjenester. Det som er felles for dem alle, er at ingen skryter av sitt eget produkt. Det tar kundene seg av.

 

 

Referansefilm: ØkonomiBistand

 

Før opptak av denne filmen har vi, i samarbeid med kunden, utarbeidet en enkel skisse på hvordan filmen skal bli.

I oppstartsmøtet definerer vi hvilke hovedpunkter som er viktige å få frem for kunden. I stedet for å skrive replikker, utarbeider vi spørsmål. På den måten vil den fornøyde kunden kunne fortelle om sine positive opplevelser med egne ord.

Min erfaring er at spørsmål er langt mer effektivt enn replikker. Da vil den fornøyde kunden, i de aller fleste tilfeller, gi et langt mer naturlig svar.

 

MANUS:


Introduksjon: En ansatt hos ØkonomiBistand forteller kort og konsist om hva de tilbyr og hva de gjør for kundene sine.

Referanse: En fornøyd kunde forteller først om hva de selv gjør, og så om hvilken effekt ØkonomiBistand sine tjenester har hatt for dem.

Avsluttende appell: Den ansatte fra ØkonomiBistand foreslår en handling for seeren.

 

 

Referansefilm: Selgerkurs med Salgstinget

 

Formen i denne filmen kan dupliseres til de aller fleste bedrifter.

 

MANUS:


Introduksjon: Jens introduserer seg selv, det aktuelle kurset og Salgstinget på en effektiv måte.

Referanse: Fornøyde kunder forteller om hvorfor de er så fornøyd med Salgstinget sine tjenester.

Presentasjon av kursinnhold: Jens dukker opp halvveis inn i filmen og forteller om hva det aktuelle kurset kan tilby.

Referanse: Flere fornøyde kunder forteller om verdien av kurset, og gir en personlig appell til andre potensielle kjøpere av kurset.

 

 

Referansefilm: Mentaltrener Stein Kvalheim

 

Denne filmen er helt lik i oppbygningen som filmen om selgerkurset.

 

MANUS:


Introduksjon: Stein Kvalheim introduserer seg selv, hvor vi er og hvorfor vi er der.

Referanse: Fornøyde kunder forteller hvorfor Stein er så dyktig.

Presentasjon av hva Stein tilbyr: Stein dukker opp halvveis inn i filmen og forteller om hva han tilbyr.

Referanse: En fornøyd kunde forteller om hva Stein har gjort for ham.

 

 

Referansefilm: Eksplosivhund.no

 

Eksplosivhund.no bidrar til at anleggsbransjen kan jobbe trygt og effektivt. Hunder søker etter udetonert sprengstoff, og markerer ved funn. På anleggsplasser ligger det igjen store mengder udetonert sprengstoff fra tidligere arbeid, og den tryggeste og beste måten å finne dette på, er ved å bruke hund.

Et selskap oppdaget udetonert sprengstoff, og måtte søke opp hvordan de kunne jobbe trygt videre. Dette er en historie som Eksplosivhund.no gjerne vil fange på film, slik at andre i lignende situasjon vil kunne finne frem til dem, og ta kontakt.

 

MANUS:

 

Introduksjon: Vegar fra Eksplosivhund.no beskriver kort hva de gjør.

Referanse: En fornøyd kunde forteller om hvorfor de tok kontakt med dem, og om hvorfor dette var lurt å gjøre.

Avslutning: Den fornøyde kunden appellerer til andre byggherrer og entreprenører i lignende situasjoner.

 

Les mer om referansefilmer her


Jeg mener at fornøyde kunder er dine beste markedsførere. Om du er enig, ta gjerne kontakt for en uforpliktende kaffekopp.

 


E-post: morten@kubrix.no

Mobil: 9484 6730